Zmesi ingrediencií

Weishardt International je rozhodujúcim partnerom pre odborníkov v potravinárskom priemysle (salámy, údeniny, dezerty, polotovary a cateringové produkty). Od 90tych rokov ponúka širokú škálu zmesí ingrediencíí a prídavných potravinárskych látok. Jeho hlavným cieľom je vytváranie pridaných hodnôt pre svojich zákazníkov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa Weishardt International sústreďuje na :

  • Rozšírené štúdie fungovania ingrediencií
  • Expertízy pri kompozícii zmesí pripravených na okamžité použitie s cieľom prispôsobiť zmes pre daný typ použitia a výrobný postup.
  • Využitie poznatkov a skúseností o zmesiach vo vlastnom certifikovanom výrobnom podniku.
  • Kvalitný technický servis a osobný prístup k zákazníkovi
  • Transparentný vzťah so zákazníkom
  • Pružné a flexibilné zásobovanie