Výroba želatíny

Process Diagram

Filtrácia
étapes de fabrication de la gélatine Príjem suroviny

étapes de fabrication de la gélatineKontrola suroviny

étapes de fabrication de la gélatineNakládka

étapes de fabrication de la gélatinePranie

étapes de fabrication de la gélatine

Kyslé alebo alkalické spracovanie

étapes de fabrication de la gélatineNeutralizácia a Pranie

 

étapes de fabrication de la gélatineDemineralizácia

étapes de fabrication de la gélatineKoncentrácia

étapes de fabrication de la gélatineSterilizácia UHT

étapes de fabrication de la gélatineSušenie

étapes de fabrication de la gélatineKontrola

étapes de fabrication de la gélatine

Rezanie, Uskladnenie v medzisklade, Vrecovanie

étapes de fabrication de la gélatineKontrola

Extrakcia Expedícia

Viac informácií