Želatína rozpustná za studena

Skupina Weishardt je schopná ponúknuť produkt so všetkými charakteristikami želatíny, pričom výhodou je rýchla a jednoduchá príprava roztoku !

Želatína rozpustná za studena
sa vyrába špecifickým procesom, vďaka ktorému získa lepšiu disperziu, podľa štandardných parametrov kvality.

Jej ostatné vlastnosti sú porovnateľné s vlastnosťami tradičných želatín.

  • Galertná pevnosť : 140 až 270 Bloom
  • Vlhkosť: maximum 6% zostatkovej vody
  • Granulometria : jemný prášok 60 Mesh