Výhody želatíny rozpustnej za studena

Rýchlosť použitia

Jednoduchosť použitia

Úspora energie (čas a teplo) a lepšia bezpečnosť prevádzky

Zodpovedá tendencii « pripravené na použitie »

Možné nové aplikácie.

Možné všetky typy sušenia v zmesi s inými ingredienciami

Jednoduchšia disperzia : nevytvára penu, ani hrudky

Rozpustnosť je vyššia ako 98%

Možné použitie vo všetkých kompozíciách

Úsporná