Vlastnosti Želatíny

 • Želírovacia schopnosť
 • Napučiavacia schopnosť
 • Schopnosť vytvárať emulzie
 • Schopnosť vytvárať film
 • Antisynergický účinok
 • Náhrada tekutej zložky
 • Flokulant (schopnosť čírenia)
 • Stabilizátor
 • Pojivová zložka
 • Atď
Je to prísada živočíšneho pôvodu, keďže želatínu tvorí čistá živočíšna bielkovina (proteín) - min 86 % a obsah vlhkosti je v priemere okolo 12%.

Získava sa čiastočnou hydrolýzou kolagénu obsiahnutého vo väzivách a koži.

Výhody želatíny Obsahuje 9 z 10 aminokyselín. Neobsahuje : *

 • Tuk
 • Cukor
 • Cholesterol
 • Geneticky modifikované zložky
 • Purín

Želatína nie je spracovávaná pôsobením rádioaktívnych lúčov, ani pôsobením ionizujúceho žiarenia.

Vlastnosti želatíny