Špecifické vlastnosti

Rybaciu želatínu je možné použiť rovnakým spôsobom ako všetky ostatné tradičné želatíny.

Galertná pevnosť je v rozmedzí od 140 do 260 Bloom.

Želatína má dobré referencie, je vhodná na výrobky a trhy s vysokou pridanou hodnotou.

Má vynikajúce organoleptické a vizuálne vlastnosti vďaka prísnemu výberu koží a sledovaniu výrobného procesu.

  • úplná sledovateľnosť
  • kvalitatívne parametre založené na rozmanitosti suroviny
  • zásobovanie z celého sveta
  • prísna kontrola kvality
Je úplne bezpečná pre konečného spotrebiteľa