Možnosti umiestnenia na trhu

  • Mäsopriemysel

  • Hydina

  • Výrobky získané z morských živočíchov

  • Salámy a údeniny

  • Konzervované výrobky

  • Cateringové produkty

  • Výrobky pre reštauračné stravovanie

  • Catering

  • Mliečne výrobky

  • Cukrárske výrobky