Charakteristika Želatíny

Aké sú základné vlastnosti na určenie Vašej želatíny ?

  • Želírovacia schopnosť : hovoríme o vlastnosti Bloom. Naše rozpätie je od 140 do 300 Bloom.
  • Viskozita : je rýchlosť odtekania roztoku.
  • Obsah vody : zostatkový obsah vody po sušení max 12%.
  • pH a isoelektrický bod (pI).
  • Pôvod želatíny (bravčový, hovädzí, rybí)
  • Granulometria : od zrna 6 Mesh až po prášok 60 Mesh.

Ďalšie kritériá na určenie želatíny čo najlepšie zodpovedajúcej Vašim potrebám sú : sfarbenie, čírosť, obsah popola, pena, atď...


Stiahnite si brožúrku:

Viac informácií